קידום התפתחותי בתנועה ומוזיקה

29 יולי, 10:30

בהנחיית אלונה שאשא | לגיל לידה עד חצי שנה | הפעילות ללא תשלום | הפעילות מתקיימת בקומת הכניסה ליד שילב

 

Event image