סדנת פעימה – מסע מוזיקלי לעולם התינוק

23 יולי, 10:30

בהנחיית איריס זינגר | לגיל לידה עד חצי שנה | הפעילות ללא תשלום | הפעילות מתקיימת בקומת הכניסה ליד שילב

Event image