סדנת מוזיקה, חוויה והנאה

23 יולי, 11:15

בהנחיית איריס זינגר | לגיל חצי שנה עד שנתיים | הפעילות ללא תשלום | הפעילות מתקיימת בקומת כניסה ליד שילב

Event image