סדנת מתעמלים יחד

31 יולי, 00:00

בהנחיית גלי | לגילאי חצי שנה עד שנתיים | הפעילות ללא תשלום | הפעילות מתקיימת בקומת כניסה ליד שילב
Event image